.Rudbecksgymnasiet

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch på spelplatser
  • 10 st klassrum,1st klassrum/lag

Matsal

  • Rosenbergsskolan

Adress

  • Vulcans väg 4

Bilder