Platser/Klass

Antal platser vi kan erbjuda.

P15       8st
F15       8st

P14     16st     
F14     16st

P13     16st
F13     16st

P12     16st
F12     16st

Senast justerat: 2021-10-04 , 2021-11-19