Platser/Klass 2024

Antal platser vi kan erbjuda 2024

P14    16st     
F14     16st

P13     16st 
F13      16st 

P12     16st
F12      16st

 Antalet platser kan justerars beroende på intresset i de olika klasserna.