Platser/Klass

Antal platser vi kan erbjuda.
 P16  16st
 F16   16st
 
 P15   16st
 F15   16st

P14     16st     
F14     16st

P13     32st
F13     16st

P12     16st
F12     16st