Nyborg (NY)

Här spelas matcher

2st 11 mot 11
1st 9 mot 9 (72x54m)

Kiosk
Ombyte dusch, använd närbelägna Ulvesborg

Bilder