Historia

Kick On Cup är en ny cup sedan 2021, är en nyuppdatering av Giffcupens 13-årsmästare

* 2021  Tyvärr valde vi pga pandemin att ställa in, folkhälsan satte vi i första rummet.
             När vi ställde in hade vi hela 171st anmälda lag på papperet, vi hade ytterliga 25st lag som hade 
             önskemål om deltagande.Vi kommer givetvis tillbaka 2022

* 2022  ?