KOC-24  T.B

Vi registrerar betalningar varje dag under hela sommaren liksom svara på era ev mail.
Alla betalningar registreras givetvis i turordning då vi fått in dem.